Полезные советы и ответы

Организации, помогающие мигрантам в Польше

MAZOWIECKIE

INSTYTUCJE PUBLICZNE

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE
www.mazowieckie.pl
Wydział Spraw Cudzoziemców
ul. Marszałkowska 3/5
00-624 Warszawa
tel. 22 695 65 75
fax: 22 695 66 03

URZĄD DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW
http://udsc.gov.pl
ul. Koszykowa 16
00-564 Warszawa
Informacja telefoniczna dotycząca legalizacji pobytu w dni robocze (oprócz środy) w godz. 10.00-15.00 
tel. 22 6017514
e-mail: legalizacjapobytu@udsc.gov.pl

KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE
Al. Jerozolimskie 32
00-024 Warszawa
tel. 22 5512400 wew. 4101
e-mail: joanna.jalosinska@kuratorium.waw.pljjalosinska@gmail.com

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY:

OKRĘGOWY INSPEKTORAT PRACY W WARSZAWIE
ul. Lindleya 16
00-973 Warszawa
tel. 22 4251194 
fax. 22 4355092
e-mail: kancelaria@warszawa.pip.gov.pl

Państwowa Inspekcja Pracy udziela bezpłatnie porad w zakresie prawa pracy – numery telefonów są dostępne

POWIATOWE URZĘDY PRACY
Wykaz powiatowych urzędów pracy w województwie mazowieckim jest dostępny

Infolinia dla klientów urzędów pracy: 19524* (czynna pn-pt w godz. 8-18)

* Infolinia płatna. Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora.

PEŁNOMOCNIK RZĄDU DS. RÓWNEGO TRAKTOWANIA
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa
tel. 022 6947535
fax: 22 6947234
e-mail: bprt@kprm.gov.pl
http://rownetraktowanie.gov.pl

RZECZNIK PRAW DZIECKA
www.brpd.gov.pl
ul. Przemysłowa 30/32
00-450 Warszawa
tel. 22 5836600
dziecięcy telefon zaufania: 800121212
e-mail: rpd@brpd.gov.pl

RZECZNIK PRAW OBYWTELSKICH
www.rpo.gov.pl
al. Solidarności 77
00-090 Warszawa
tel. 22 5517700
fax: 22 8276453
e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl

STRAŻ GRANICZNA:

KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJ
al. Niepodległości 100
02-514 Warszawa
tel. 22 5004000

NADWIŚLAŃSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ
ul. 17 Stycznia 23 
02-148 Warszawa
tel. 22 5003301 
fax: 22 5003700
e-mail: nadwislanski@strazgraniczna.pl
www.nadwislanski.strazgraniczna.pl
Telefon interwencyjny 800422322

URZĘDY SKARBOWE W POLSCE
Adresy urzędów skarbowych w Polsce są dostępne

URZĘDY STANU CYWILNEGO
Wykaz wszystkich urzędów stanu cywilnego jest dostępny

ORGANIZACJE

IOM Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji
www.iom.pl
ul. Wiejska 12
00-490 Warszawa
tel. 22 62 38 154
e-mail: iomwarsaw@iom.int 

Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców (UNHCR)
www.unhcr.pl
al. Szucha 13/15 lok. 17
00-580 Warszawa
tel. 22 6286930
fax: 22 6256124
e-mail: polwa@unhcr.org

Caritas Polska
Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom
www.caritas.pl
Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9
Warszawa 01-015
tel. 22 3348522; 22 3348527 

Centrum Edukacji Obywatelskiej
www.ceo.org.pl
ul Noakowskiego 10/1
00-666 Warszawa
e-mail: ceo@ceo.org.pl

Centrum Integracji Międzykulturowej
http://stowarzyszeniecim.pl
e-mail: stowarzyszeniecim@gmail.comm.pietrusinska@stowarzyszeniecim.pla.bogumil@stowarzyszeniecim.pl

Fundacja Autokreacja 
www.autokreacja.org
ul. Pańska 97
00-834 Warszawa
tel. 022 425 09 68
e-mail: katarzyna.luczak@autokreacja.org 

Fundacja dla Somalii
ul. Bracka 18/63 
00-028 Warszawa
tel. 22 6580487
fax: 22 6581388
e-mailbiuro@fds.org.pl 
Porady prawnikaprawnik@fds.org.pllawyer@fds.org.pl
Porady doradcy zawodowegopraca@fds.org.pljob@fds.org.pl

Fundacja Dzieci Niczyje
www.fdn.pl
Warszawa 03-926
ul. Walecznych 59
tel./fax: 22 6161669, 22 6726586
e-mail: walecznych@fdn.pl
Warszawa 03-932
ul. Katowicka 31
tel./fax: 22 6160268; 22 6160314
email: fdn@fdn.pl 

Fundacja Forum na rzecz Różnorodności Społecznej
Skrytka pocztowa nr 381
00-950 Warszawa 1
tel. 796378925
e-mail: info@ffrs.org.pl

Fundacja Inna Przestrzeń
www.przestrzen.art.pl
ul. Nowy Świat 23/25 lok. 32, 00-029 Warszawa
tel. 22 425 87 47
fax: 22 435 53 47
e-mail: inna@przestrzen.art.pl 

Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych
www.zaginieni.plwww.bezpiecznapraca.eu
24h Linia Wsparcia 801247070 lub 22 6547070
telefon w sprawie zaginionego dziecka i nastolatka: 116 000
e-mail: biuro@zaginieni.pl

Fundacja Legalis
http://legalis.org.pl/
ul. Bagatela 12 lok. 502
00-585 Warszawa

Fundacja MultiOcalenie
ul. Słomińskiego 1/15
00-204 Warszawa
tel./fax: 22 6350898e-mail: info@multiocalenie.org.pl

Fundacja na rzecz Integracji Zawodowej, Społecznej oraz Rozwoju Przedsiębiorczości VIA 
www.via.org.pl
ul. Długa 44/50 lok. 204
00-241 Warszawa
tel. 22 6355562
fax: 22 6355576
e-mail: fundacja@via.org.pl

Fundacja na Rzecz Studentów Irackich
ul. Niska 3 lok. 13
00-179 Warszawa
tel. 515568856
e-mail:  khudair_alendelusy@yahoo.comjozeph66600@yahoo.comdilzar_nashwan@yahoo.com

Fundacja Ocalenie
http://fundacjaocalenie.org.pl/
ul. Ordynacka 9/21 (II piętro)
00-364 Warszawa
tel./fax: 22 8285054
e-mail: fundacja@ocalenie.org.pl 

Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM)
www.pcpm.org.pl
ul. Gdańska 3, lok.5
01-633 Warszawa 
tel. 603608918
fax: 22 8336022
e-mail: info@pcpm.org.pl 

Fundacja Rozwoju Oprócz Granic
www.frog.org.pl
tel. 22 4037872; 517459418
ul. Mazowiecka 12/24
00-048 Warszawa
e-mail: biuro@frog.org.pl

Fundacja Sztuki ARTERIA
www.arteria.art.pl
ul. Siennicka 3
04-005 Warszawa
tel. 880628585
fax: 22 2050455
e-mail: arteria@arteria.art.pl

Fundacja Świat na Wyciągnięcie Ręki
http://swiaty.org.pl
e-mail: fundacja@swiaty.org.pl
tel. 501318949
ul. Gwiaździsta 27/63
01-651 Warszawa 

Fundacja Ternopilska
ul. Narutowicza 32/6
Żyrardów 96-300
tel. 502979088
fax: 46 8548015
e-mail: ternopilska@gmail.com

Fundacja TransKultura i Dialog Międzykulturowy
ul. Bernardyńska 11 lok. 49
02-904 Warszawa
tel./fax: 22 252-12-08
www.transkultura.eu

H.A.I. COM Pomoc Cudzoziemcom
ul. Grójecka 214/3
02-390 Warszawa
tel./fax: 22 4141991
e-mail: biuro@hai.com.pl
Oddział Europy i Azji Centralnej tel. 502225734 e-mail: szymanik@hai.com.pl
Oddział Południowo-Wschodniej Azji tel. 508205843 e-mail: hoa@hai.com.pl
Region Afryki
ul. Grójecka 214/3
02-390 Warszawa 

Helsińska Fundacja Praw Człowieka
www.hfhr.pl
ul. Zgoda 11
00-018 Warszawa 
tel. 22 8281008; 22 8286996; 22 5564440
fax: 22 5564450 
e-mail: hfhr@hfhrpol.waw.pl

Kontakt do Programu Pomocy Prawnej dla Uchodźców i Migrantów  22 556 44 66

Instytut Spraw Publicznych
www.isp.org.pl
ul. Szpitalna 5 lok. 22
00-031 Warszawa
tel. 22 5564260
fax: 22 5564262
e-mail: isp@isp.org.pl

Koło Zainteresowań Kulturą Ormian (KZKO)
www.fundacjaormianska.pl
Spotkania po telefonicznym uzgodnieniu pod adresem:
ul. Krakowskie Przedmieście 62
Budynek Caritasu „KANCELARIA ORMIAŃSKA” 
tel. 696586108; 509353504
e-mail: marta@fundacjaormianska.plsekretariat@fundacjaormianska.pl 

La Strada
www.strada.org.pl
skrytka pocztowa nr 5
00-956 Warszawa 10
Telefon zaufania:  22 6289999 (pomoc i porady od poniedziałku do czwartku w godzinach 9.00-19.00 oraz w piątek 9.00-14.00; we środy w godzinach 14.00-19.00 dyżur w języku rosyjskim)
tel./fax: 22 6221985
e-mail: strada@strada.org.pl 

Fundacja “Nasz wybór”
tel. 22 258-40 18
kom. 727 805 764
ul. Zamenhofa 1
00-153 Warszawa
e-mail: nashvybir@gmail.com
www.naszwybor.org.pl

Ośrodek Migranta Fu Shengfu 

http://migrant.pl
ul. Ostrobramska 98
Warszawa 04-118
tel./fax: 22 6100252
e-mail: osrodek@migrant.pl 

Polska Akcja Humanitarna
www.pah.org.pl
ul. Szpitalna 5/3
Warszawa 00-321
tel. 22 8288882; 22 8289086
fax: 22 8319938
e-mail: pah@pah.org.pl

Polska Fundacja im. Roberta Schumana
www.schuman.pl
al. Ujazdowskie 37/5
Warszawa 00-540
tel. 22 6212161; 22 6217555
fax: 22 6297214
e-mail: poczta@schuman.org.pl 

Polski Czerwony Krzyż
www.pck.org.pl
ul. Mokotowska 14
00-950, Warszawa
tel.  22 3261286; 22 3261200
fax: 22 628 41 68
e-mail: info@pck.org.pl 

Polskie Forum Migracyjne
www.forummigracyjne.org
ul. Szpitalna 5/14
00-031 Warszawa
tel. 22 110 00 85
e-mail: info@forummigracyjne.org 

Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Międzykulturowych
www.cim.org.pl
ul. Turecka 3/27
00-745 Warszawa
(na spotkania umawiać się mailowo, formularz kontaktowy na stronie)

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej, CAL
www.cal.org.pl
ul. Paca 40
04-386 Warszawa
tel. 22 1215910, wew. 10, 22 1212301 wew. 10, 22 1197937 wew.10
e-mail: grazynab@cal.org.plbiuro@cal.org.pl

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
www.interwencjaprawna.pl
ul. Siedmiogrodzka 5/51
01-204 Warszawa
tel. 22 6215165
e-mail: interwencja@interwencjaprawna.pl 

Stowarzyszenie Vox Humana
www.voxhumana.pl
ul. K. Promyka 5/162
01-604 Warszawa
fax: 22 8496943 

Strefa WOLNOSŁOWA
http://strefawolnoslowa.pl
ul. Goławicka 4/40
03-550 Warszawa
tel. 600660364
e-mail: info@strefawolnoslowa.pl 

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
www.wcpr.pl
ul. Lipińska 2
01-833 Warszawa
tel. 22 5997146; 22 5997147; 22 5997148
e-mail: agata.kaczmarska@wcpr.pl

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
www.klinika.wpia.uw.edu.pl
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-027 Warszawa
tel./fax: 22 5524318

LUBELSKIE

INSTYTUCJE PUBLICZNE

LUBELSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W LUBLINIE
www.lublin.uw.gov.pl
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
ul. Spokojna 4
20-914 Lublin
tel. 81 7424732
fax: 81 7424432

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY:

OKRĘGOWY INSPEKTORAT PRACY W LUBLINIE
Al. Piłsudskiego 13
20-011 Lublin
tel. 81 5371131
fax: 81 5371161
e-mail: kancelaria@lublin.pip.gov.pl

ODDZIAŁ W BIAŁEJ PODLASKIEJ
ul. Narutowicza 35A
21-500 Biała Podlaska 
tel. 83 3447590 
fax: 83 3447598
e-mail: bpodlaska@lublin.pip.gov.pl

ODDZIAŁ W CHEŁMIE
ul. 11-go Listopada 2
22-100 Chełm 
tel. 82 562 24 90 
fax: 82 562 24 92
e-mail: chelm@lublin.pip.gov.pl

ODDZIAŁ W ZAMOŚCIU
ul. Wyszyńskiego 4
22-400 Zamość 
tel. 84 6380000 
fax: 84 6380004
e-mail: zamosc@lublin.pip.gov.pl

Państwowa Inspekcja Pracy udziela bezpłatnie porad w zakresie prawa pracy – numery telefonów są dostępne

POWIATOWE URZĘDY PRACY
Wykaz powiatowych urzędów pracy w województwie lubelskim jest dostępny

STRAŻ GRANICZNA:

NADBUŻAŃSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ
ul. Trubakowska 2 
22-100 Chełm
centrala: 82 5685000 
fax: 82 5685701 
e-mail: nadbuzanski@strazgraniczna.pl
www.nadbuzanski.strazgraniczna.pl
Telefon interwencyjny 800422322

URZĘDY SKARBOWE W POLSCE
Adresy urzędów skarbowych w Polsce są dostępne

URZĘDY STANU CYWILNEGO
Wykaz wszystkich urzędów stanu cywilnego jest dostępny

ORGANIZACJE

Caritas Polska
Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom
www.caritas.pl
Lublin 20-950
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2
tel./fax: 81 7437186 
e-mail: migranci-lublin@caritas.pl
Biała Podlaska
ul. Warszawska 15
tel./fax: 83 3420796
e-mail:migranci-bialapodlaska@caritas.pl

Fundacja A’venir
www.avenir.org.pl
ul. Rogińskiego 31
20-707 Lublin
tel. 696580888 9 Magdalena Postępska – prezes zarządu )
e-mail: fundacja@avenir.org.pl

Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa
www.fipp.org.pl
ul. Chopina 14/70
20-023 Lublin
tel. 81 743 68 05
fax: 81 532 40 69

Regionalne Centrum Wolontariatu w Lublinie
ul. Jezuicka 4 (I piętro)
20-213 Lublin
tel. 81 5342652
fax: 81 5324545
e-mail: lublin@wolontariat.org.pl
http://wolontariat.org.pl/lublin

Stowarzyszenie Homo Faber
www.hf.org.pl
ul. Radziszewskiego 16/118
20-031 Lublin
ACK UMCS Chatka Żaka, Inkubator
tel./fax: 81 5344513
e-mail: info@hf.org.pl
tel. 795573803 (Prezeska Anna Dąbrowska)

Stowarzyszenie Samopomocy Terytorialnej
ul. Lwowska 6
20-128 Lublin
tel. 693173300
e-mail: stowarzyszeniest@interia.eu 
www.stowarzyszeniest.eu
Godziny dyżurów: środa w godz. 11.00 – 13.00 oraz ostatni poniedziałek miesiąca w godz. 11.00-13.00.

Uniwersytecka Sekcja Prawna Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
www.kul.pl/uniwersytecka-poradnia-prawna-kul,art_4018.html
al. Racławickie 14
20-950 Lublin
e-mail: prawo@kul.plwppkia@kul.pl

ŁÓDZKIE

INSTYTUCJE PUBLICZNE

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI
www.lodz.uw.gov.pl
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
90-425 Łódź
ul. Piotrkowska 103
tel. 42 6641704; 42 6641701; 42 6641702
fax: 42 6641703

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY:

OKRĘGOWY INSPEKTORAT PRACY W ŁODZI
al. Kościuszki 123
90-441 Łódź
tel. 42 6362313
fax: 42 6368513
e-mail: kancelaria@lodz.pip.gov.pl

ODDZIAŁ SIERADZ
powiaty: sieradzki, wieluński, zduńskowolski, wieruszowski, łaski, pajęczański
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 64
98-200 Sieradz
tel. 43 8224929
fax: 43 8223811
e-mail: sieradz@lodz.pip.gov.pl 

ODDZIAŁ KUTNO
powiaty: kutnowski, łęczycki
ul. Grunwaldzka 5 
99-300 Kutno
tel./fax: 24 254 21 90
e-mail: kutno@lodz.pip.gov.pl

ODDZIAŁ PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
powiaty: piotrkowski, tomaszowski, radomszczański, opoczyński, bełchatowski
ul. 3-go Maja 4
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. 44 6496586; 44 6474267
fax: 44 6476134
e-mail: piotrkow@lodz.pip.gov.pl

ODDZIAŁ SKIERNIEWICE
powiaty: skierniewicki, rawski, łowicki
ul. Reymonta 23
96-100 Skierniewice 
tel. 46 8321764
fax: 46 8336078
e-mail: skierniewice@lodz.pip.gov.pl

Państwowa Inspekcja Pracy udziela bezpłatnie porad w zakresie prawa pracy – numery telefonów są dostępne

POWIATOWE URZĘDY PRACY
Wykaz powiatowych urzędów pracy w województwie łódzkim jest dostępny

STRAŻ GRANICZNA
Telefon interwencyjny 800422322

URZĘDY SKARBOWE W POLSCE
Adresy urzędów skarbowych w Polsce są dostępne

URZĘDY STANU CYWILNEGO
Wykaz wszystkich urzędów stanu cywilnego jest dostępny

ORGANIZACJE

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Regionalne Centrum w Łodzi
www.frdl-lodz.pl
Regionalne Centrum w Łodzi
ul. Rewolucji 1905r. nr 9  
90-273 Łódź
tel. 42 6326319
fax: 42 2881286; 42 2881201
e-mail: biuro@frdl-lodz.pl

MAŁOPOLSKIE

INSTYTUCJE PUBLICZNE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE
www.malopolska.uw.gov.pl
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
ul. Przy Rondzie 6
31-547 Kraków
tel. 12 4223105
fax: 12 4223019

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY:

OKRĘGOWY INSPEKTORAT PRACY W KRAKOWIE
pl. Szczepański 5
31-011 Kraków
tel. 12 4240450
fax: 12 4215011 
e-mail: kancelaria@krakow.pip.gov.pl

Państwowa Inspekcja Pracy udziela bezpłatnie porad w zakresie prawa pracy – numery telefonów są dostęp

POWIATOWE URZĘDY PRACY
Wykaz powiatowych urzędów pracy w województwie małopolskim jest dostępny

STRAŻ GRANICZNA
Telefon interwencyjny 800422322

URZĘDY SKARBOWE W POLSCE
Adresy urzędów skarbowych w Polsce są dostępne

URZĘDY STANU CYWILNEGO
Wykaz wszystkich urzędów stanu cywilnego jest dostępny

ORGANIZACJE

Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć
www.pomocprawna.org
ul. Krowoderska 11/7
31-141 Kraków
tel. 12 6337223
fax: 12 4233277
e-mail: biuro@pomocprawna.org

Kurdyjskie Centrum Informacji i Dokumentacji
www.kurd.pl
Rynek Główny 39/8
31-013 Kraków
tel. 12 4228822
fax: 12 4191193
e-mail: kurd.pl@gmail.com

Fundacja POLISTREFA – Fundacja na rzecz różnorodności
www.polistrefa.pl
ul. Zakątek 3
Kraków 
tel. 691789579
e-mail: fundacja@polistrefa.plfundacja@polistrefa.pl 

Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne
www.otk.armenia.pl
oś. Centrum B 5/44
31-927 Kraków
tel. 12 6565607
e-mail: otk@otk.armenia.pl 

Polska Akcja Humanitarna
www.pah.org.pl
ul. Szewska 4 (w oficynie, I p.)
Kraków 31-009
tel. 12 4215771
tel./fax: 12 4220819
e-mail: krakow@pah.org.pl

Stowarzyszenie Repatriantów Krakowa i Małopolski
http://ngo.krakow.pl/2974,org,245,artykul,organizacja.html
ul. Ks. Gurgacza 7/32
31-573 Kraków
skrytka pocztowa 377
Kraków 1
e-mail: stowarzyszenie_repatriantow@interia.pl

Związek Studentów Kurdystanu
Rynek Główny 39/8
31-013 Kraków
tel. 12 4228822
fax: 12 4291193
e-mail: Kurd_ayk@yahoo.co.uk

Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL
http://www.interkulturalni.pl/
ul. Krakusa 8/107 parter
30-535 Kraków
tel: (12) 433 38 62
e-mail: biuro@interkulturalni.pl
interkulturalnipl@gmail.com

MAZOWIECKIE

INSTYTUCJE PUBLICZNE

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE
www.mazowieckie.pl
Wydział Spraw Cudzoziemców
ul. Marszałkowska 3/5
00-624 Warszawa
tel. 22 695 65 75
fax: 22 695 66 03

URZĄD DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW
http://udsc.gov.pl
ul. Koszykowa 16
00-564 Warszawa
Informacja telefoniczna dotycząca legalizacji pobytu w dni robocze (oprócz środy) w godz. 10.00-15.00 
tel. 22 6017514
e-mail: legalizacjapobytu@udsc.gov.pl

KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE
Al. Jerozolimskie 32
00-024 Warszawa
tel. 22 5512400 wew. 4101
e-mail: joanna.jalosinska@kuratorium.waw.pljjalosinska@gmail.com

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY:

OKRĘGOWY INSPEKTORAT PRACY W WARSZAWIE
ul. Lindleya 16
00-973 Warszawa
tel. 22 4251194 
fax. 22 4355092
e-mail: kancelaria@warszawa.pip.gov.pl

Państwowa Inspekcja Pracy udziela bezpłatnie porad w zakresie prawa pracy – numery telefonów są dostępne

POWIATOWE URZĘDY PRACY
Wykaz powiatowych urzędów pracy w województwie mazowieckim jest dostępny

Infolinia dla klientów urzędów pracy: 19524* (czynna pn-pt w godz. 8-18)

* Infolinia płatna. Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora.

PEŁNOMOCNIK RZĄDU DS. RÓWNEGO TRAKTOWANIA
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa
tel. 022 6947535
fax: 22 6947234
e-mail: bprt@kprm.gov.pl
http://rownetraktowanie.gov.pl

RZECZNIK PRAW DZIECKA
www.brpd.gov.pl
ul. Przemysłowa 30/32
00-450 Warszawa
tel. 22 5836600
dziecięcy telefon zaufania: 800121212
e-mail: rpd@brpd.gov.pl

RZECZNIK PRAW OBYWTELSKICH
www.rpo.gov.pl
al. Solidarności 77
00-090 Warszawa
tel. 22 5517700
fax: 22 8276453
e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl

STRAŻ GRANICZNA:

KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJ
al. Niepodległości 100
02-514 Warszawa
tel. 22 5004000

NADWIŚLAŃSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ
ul. 17 Stycznia 23 
02-148 Warszawa
tel. 22 5003301 
fax: 22 5003700
e-mail: nadwislanski@strazgraniczna.pl
www.nadwislanski.strazgraniczna.pl
Telefon interwencyjny 800422322

URZĘDY SKARBOWE W POLSCE
Adresy urzędów skarbowych w Polsce są dostępne

URZĘDY STANU CYWILNEGO
Wykaz wszystkich urzędów stanu cywilnego jest dostępny

ORGANIZACJE

IOM Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji
www.iom.pl
ul. Wiejska 12
00-490 Warszawa
tel. 22 62 38 154
e-mail: iomwarsaw@iom.int 

Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców (UNHCR)
www.unhcr.pl
al. Szucha 13/15 lok. 17
00-580 Warszawa
tel. 22 6286930
fax: 22 6256124
e-mail: polwa@unhcr.org

Caritas Polska
Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom
www.caritas.pl
Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9
Warszawa 01-015
tel. 22 3348522; 22 3348527 

Centrum Edukacji Obywatelskiej
www.ceo.org.pl
ul Noakowskiego 10/1
00-666 Warszawa
e-mail: ceo@ceo.org.pl

Centrum Integracji Międzykulturowej
http://stowarzyszeniecim.pl
e-mail: stowarzyszeniecim@gmail.comm.pietrusinska@stowarzyszeniecim.pla.bogumil@stowarzyszeniecim.pl

Fundacja Autokreacja 
www.autokreacja.org
ul. Pańska 97
00-834 Warszawa
tel. 022 425 09 68
e-mail: katarzyna.luczak@autokreacja.org 

Fundacja dla Somalii
ul. Bracka 18/63 
00-028 Warszawa
tel. 22 6580487
fax: 22 6581388
e-mailbiuro@fds.org.pl 
Porady prawnikaprawnik@fds.org.pllawyer@fds.org.pl
Porady doradcy zawodowegopraca@fds.org.pljob@fds.org.pl

Fundacja Dzieci Niczyje
www.fdn.pl
Warszawa 03-926
ul. Walecznych 59
tel./fax: 22 6161669, 22 6726586
e-mail: walecznych@fdn.pl
Warszawa 03-932
ul. Katowicka 31
tel./fax: 22 6160268; 22 6160314
email: fdn@fdn.pl 

Fundacja Forum na rzecz Różnorodności Społecznej
Skrytka pocztowa nr 381
00-950 Warszawa 1
tel. 796378925
e-mail: info@ffrs.org.pl

Fundacja Inna Przestrzeń
www.przestrzen.art.pl
ul. Nowy Świat 23/25 lok. 32, 00-029 Warszawa
tel. 22 425 87 47
fax: 22 435 53 47
e-mail: inna@przestrzen.art.pl 

Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych
www.zaginieni.plwww.bezpiecznapraca.eu
24h Linia Wsparcia 801247070 lub 22 6547070
telefon w sprawie zaginionego dziecka i nastolatka: 116 000
e-mail: biuro@zaginieni.pl

Fundacja Legalis
http://legalis.org.pl/
ul. Bagatela 12 lok. 502
00-585 Warszawa

Fundacja MultiOcalenie
ul. Słomińskiego 1/15
00-204 Warszawa
tel./fax: 22 6350898e-mail: info@multiocalenie.org.pl

Fundacja na rzecz Integracji Zawodowej, Społecznej oraz Rozwoju Przedsiębiorczości VIA 
www.via.org.pl
ul. Długa 44/50 lok. 204
00-241 Warszawa
tel. 22 6355562
fax: 22 6355576
e-mail: fundacja@via.org.pl

Fundacja na Rzecz Studentów Irackich
ul. Niska 3 lok. 13
00-179 Warszawa
tel. 515568856
e-mail:  khudair_alendelusy@yahoo.comjozeph66600@yahoo.comdilzar_nashwan@yahoo.com

Fundacja Ocalenie
http://fundacjaocalenie.org.pl/
ul. Ordynacka 9/21 (II piętro)
00-364 Warszawa
tel./fax: 22 8285054
e-mail: fundacja@ocalenie.org.pl 

Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM)
www.pcpm.org.pl
ul. Gdańska 3, lok.5
01-633 Warszawa 
tel. 603608918
fax: 22 8336022
e-mail: info@pcpm.org.pl 

Fundacja Rozwoju Oprócz Granic
www.frog.org.pl
tel. 22 4037872; 517459418
ul. Mazowiecka 12/24
00-048 Warszawa
e-mail: biuro@frog.org.pl

Fundacja Sztuki ARTERIA
www.arteria.art.pl
ul. Siennicka 3
04-005 Warszawa
tel. 880628585
fax: 22 2050455
e-mail: arteria@arteria.art.pl

Fundacja Świat na Wyciągnięcie Ręki
http://swiaty.org.pl
e-mail: fundacja@swiaty.org.pl
tel. 501318949
ul. Gwiaździsta 27/63
01-651 Warszawa 

Fundacja Ternopilska
ul. Narutowicza 32/6
Żyrardów 96-300
tel. 502979088
fax: 46 8548015
e-mail: ternopilska@gmail.com

Fundacja TransKultura i Dialog Międzykulturowy
ul. Bernardyńska 11 lok. 49
02-904 Warszawa
tel./fax: 22 252-12-08
www.transkultura.eu

H.A.I. COM Pomoc Cudzoziemcom
ul. Grójecka 214/3
02-390 Warszawa
tel./fax: 22 4141991
e-mail: biuro@hai.com.pl
Oddział Europy i Azji Centralnej tel. 502225734 e-mail: szymanik@hai.com.pl
Oddział Południowo-Wschodniej Azji tel. 508205843 e-mail: hoa@hai.com.pl
Region Afryki
ul. Grójecka 214/3
02-390 Warszawa 

Helsińska Fundacja Praw Człowieka
www.hfhr.pl
ul. Zgoda 11
00-018 Warszawa 
tel. 22 8281008; 22 8286996; 22 5564440
fax: 22 5564450 
e-mail: hfhr@hfhrpol.waw.pl

Kontakt do Programu Pomocy Prawnej dla Uchodźców i Migrantów  22 556 44 66

Instytut Spraw Publicznych
www.isp.org.pl
ul. Szpitalna 5 lok. 22
00-031 Warszawa
tel. 22 5564260
fax: 22 5564262
e-mail: isp@isp.org.pl

Koło Zainteresowań Kulturą Ormian (KZKO)
www.fundacjaormianska.pl
Spotkania po telefonicznym uzgodnieniu pod adresem:
ul. Krakowskie Przedmieście 62
Budynek Caritasu „KANCELARIA ORMIAŃSKA” 
tel. 696586108; 509353504
e-mail: marta@fundacjaormianska.plsekretariat@fundacjaormianska.pl 

La Strada
www.strada.org.pl
skrytka pocztowa nr 5
00-956 Warszawa 10
Telefon zaufania:  22 6289999 (pomoc i porady od poniedziałku do czwartku w godzinach 9.00-19.00 oraz w piątek 9.00-14.00; we środy w godzinach 14.00-19.00 dyżur w języku rosyjskim)
tel./fax: 22 6221985
e-mail: strada@strada.org.pl 

Fundacja “Nasz wybór”
tel. 22 258-40 18
kom. 727 805 764
ul. Zamenhofa 1
00-153 Warszawa
e-mail: nashvybir@gmail.com
www.naszwybor.org.pl

Ośrodek Migranta Fu Shengfu 

http://migrant.pl
ul. Ostrobramska 98
Warszawa 04-118
tel./fax: 22 6100252
e-mail: osrodek@migrant.pl 

Polska Akcja Humanitarna
www.pah.org.pl
ul. Szpitalna 5/3
Warszawa 00-321
tel. 22 8288882; 22 8289086
fax: 22 8319938
e-mail: pah@pah.org.pl

Polska Fundacja im. Roberta Schumana
www.schuman.pl
al. Ujazdowskie 37/5
Warszawa 00-540
tel. 22 6212161; 22 6217555
fax: 22 6297214
e-mail: poczta@schuman.org.pl 

Polski Czerwony Krzyż
www.pck.org.pl
ul. Mokotowska 14
00-950, Warszawa
tel.  22 3261286; 22 3261200
fax: 22 628 41 68
e-mail: info@pck.org.pl 

Polskie Forum Migracyjne
www.forummigracyjne.org
ul. Szpitalna 5/14
00-031 Warszawa
tel. 22 110 00 85
e-mail: info@forummigracyjne.org 

Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Międzykulturowych
www.cim.org.pl
ul. Turecka 3/27
00-745 Warszawa
(na spotkania umawiać się mailowo, formularz kontaktowy na stronie)

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej, CAL
www.cal.org.pl
ul. Paca 40
04-386 Warszawa
tel. 22 1215910, wew. 10, 22 1212301 wew. 10, 22 1197937 wew.10
e-mail: grazynab@cal.org.plbiuro@cal.org.pl

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
www.interwencjaprawna.pl
ul. Siedmiogrodzka 5/51
01-204 Warszawa
tel. 22 6215165
e-mail: interwencja@interwencjaprawna.pl 

Stowarzyszenie Vox Humana
www.voxhumana.pl
ul. K. Promyka 5/162
01-604 Warszawa
fax: 22 8496943 

Strefa WOLNOSŁOWA
http://strefawolnoslowa.pl
ul. Goławicka 4/40
03-550 Warszawa
tel. 600660364
e-mail: info@strefawolnoslowa.pl 

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
www.wcpr.pl
ul. Lipińska 2
01-833 Warszawa
tel. 22 5997146; 22 5997147; 22 5997148
e-mail: agata.kaczmarska@wcpr.pl

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
www.klinika.wpia.uw.edu.pl
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-027 Warszawa
tel./fax: 22 5524318

0 0 оценки
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомление о
0 комментариев
Встроенные отзывы
Посмотреть все комментарии
0
Буду рад вашим мыслям, пожалуйста, прокомментируйтеx
()
x